ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Σωματείων-Μελών. 

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αριθμ. Πρωτ:  234                                                                              Αθήνα: 6/09/2022
Προς:  Σωματεία-Μέλη  Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Θέμα: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Σωματείων-Μελών.
Το Δ.Σ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α με απόφασή του στις 5/9/2022 αποφάσισε την
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και καλεί τα Σωματεία-Μέλη της να
προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους, σύμφωνα με το καταστατικό,
εκπροσώπους τους.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022  και
ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου Σιδηροκάστρου Σερρών
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την  22η
Οκτωβρίου 2022,  ημέρα Σάββατο, στον ίδιο χώρο και ώρα 20:30
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:
Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
1. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2022
2. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023
3.  Έγκριση Αγωνιστικού Σχεδιασμού 2022– 2023.
4. Διάφορα θέματα
Ο ορισμός αντιπροσώπων των Σωματείων-Μελών πρέπει να αποσταλεί με email
στο επίσημο email της Ομοσπονδίας (info@badminton.gr) σύμφωνα με το
καταστατικό της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και τις διατάξεις της Νομοθεσίας.
Τα Σωματεία που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, έχουν δικαίωμα να παραβρεθούν
με εκπρόσωπό τους και μόνο με δικαίωμα λόγου.
Με εντολή του Δ.Σ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α

Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης

Πειραιώς 8, Αθήνα, 104 31
info@badminton.gr

© COPYRIGHT 2021 HELLENIC BADMINTON FEDERATION. ALL RIGHTS RESERVED.