ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ (ΓΣ 4/8/2023-ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΣ)

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023

Επισυνάπτεται ο Πίνακας Σωματείων μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ της 4/8/2023, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. Ο ανωτέρω πίνακας δημοσιεύεται προς συμμόρφωση με τους όρους του Καταστατικού της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και τελεί υπό την έγκριση της ΓΓΑ εντός της νομίμου προθεσμίας.

Αθήνα, 23/7/2023

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Ιωάννης Κάπος

Πίνακας Σωματείων Μελών ΓΣ 04082023 (προς έγκριση από ΓΓΑ)

 

Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης

Πειραιώς 8, Αθήνα, 104 31
info@badminton.gr

© COPYRIGHT 2021 HELLENIC BADMINTON FEDERATION. ALL RIGHTS RESERVED.